Forstudien er et obligatorisk arbeidskrav og har et omfang på 1000 ord (+/- 100 ord). Formålet med forstudien er tredelt: 1. Dere leser en filosofisk originaltekst og besvarer et spørsmål i tilknytning til denne. 2. Arbeidet med forstudien skal gi skrivetrening. 3. Den skal gi øvelse i kildehenvisninger. Samlet vil forstudien gjøre dere bedre forberedt på arbeidet med seminaroppgaven. Utkast leveres i Mitt UiB (under «Oppgaver») og dere får tilbakemelding fra seminarleder. Datoer for innlevering finnes på Mitt UiB.

Dere skal velge en av to originaltekster som utgangspunkt for forstudien: Theaitetos av Platon eller Grunnlegging til moralens metafysikk av Kant. Begge originaltekstene foreligger i utdrag i norske oversettelser. Sammen med originalteksten får dere en moderne kommentartekst som hjelper dere litt på veien til å besvare spørsmålet til teksten. I tillegg kan læreboken benyttes. Utgangspunktet for forstudien skal imidlertid være arbeidet med originalteksten. Alle finnes på Mitt UiB.